知识百科网 由16,534位网民共同编写,共计38,764词条。

SAP Portal Minv SK

Postavenie a pôsobnosť, Ministerstvo vnútra …

tlacove@minv.sk Call centrum: 0800 222 222 callcentrum@minv.sk PONDELOK-PIATOK 8.00 – 18.00 VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2017 Polícia ...

Rezort vnútra sprístupnil nový verejný portál | Živé.sk

Nový verejný portál dnes uviedlo do prevádzky Ministerstvo vnútra (MV) SR. Na adrese www.minv.sk nájdu návštevníci stránky informácie o kompetenciách rezortu a …

Ministerstvo vnútra pracuje na integrácii príjmu …

riešenísvojich záležitostí môžu využívať e-služby sprístupnené na portáli Elektronické služby MV SR https://portal.minv.sk ... Dodávateľom projektu v hodnote 9 mil. € je ...

KaPor - Informácie o portáli

Katastrálny portál umožňuje prístup k údajom katastra nehnuteľností, získať základné informácie okamžite a bez návštevy príslušného Okresného úradu, katastrálneho …

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej …

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia vrátane: ochrany prírody a krajiny, ...

"Prievidza" — firmy a odkazy na Zoznam.sk

http://www.sap-prievidza.sk/ Resocializácia, drogové závislosti - združenia, NO | Podporné a svojpomocné združenia, NO Dubinová Jarmila ...

同义词: